MSC- COVID-19 PROTECTION PLAN

Budući da tijekom krstarenja možete biti izloženi određenim rizicima vezanim uz Covid-19 koji obično nisu pokriveni postojećim policama osiguranja, kako bismo osigurali vaš potpuni mir, svi gosti moraju obavezno imati policu osiguranja koja pokriva rizike povezane s Covidom-19 kao što su otkaz, prekid, troškovi repatrijacije, karantena, medicinska pomoć i povezani troškovi kao i hospitalizacija. Polica bi vas trebala pokrivati od trenutka potvrde rezervacije do kraja krstarenja, odnosno paketa koji uključuje krstarenje i let.

MSC nudi Covid Protection Plan na svim krstarenjima u sezonama ljeto 2021 i zima 21/22 – policu osiguranja osmišljenu posebno za navedene Covid-19 rizike, a ista može biti dodana krstarenju prilikom rezervacije.

Cijena MSC Covid-19 Protection Plana iznosi 25 eura po osobi za bliže destinacije (krstarenja Mediteranom i sjeverom Europe) te 29 eura za udaljene destinacije (Karibi, Emirati, Antili, Južna Amerika, Saudijska Arabija, Crveno more i Grand Voyages krstarenja). Alternativno, gosti mogu kupiti drugu policu osiguranja pod uvjetom da su pokriveni svi gore navedeni rizici.    Stupajući na snagu odmah, za sve nove rezervacije na krstarenjima u sezonama ljeto 2021 i zima 21/22 počevši od polaska 27.06.2021., putnici su obavezni predočiti dokaz o svojoj polici osiguranja, a koji treba sadržavati podatke o osiguravatelju, osigurane iznose i sve detalje o Covid-19 pokrivenosti poput otkaza, prekida, troškova repatrijacije, karantene, medicinske pomoći i troškova te hospitalizacije.    Dokaz o ugovorenoj polici osiguranja (primjerice potvrda, raspored, sažetak police) na engleskom, talijanskom, njemačkom, francuskom ili španjolskom jeziku, koji jasno pokazuje Covid-19 pokrivenost, se mora predočiti prilikom ukrcaja. Putnicima koji ne dostave ovu dokumentaciju će biti odbijen ukrcaj.    Za više informacija kontaktirajte ured MSC Krstarenja ili vašeg putnog agenta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.